Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa de residus sòlids urbans i el seu tractament, transferència i transport de l' Ajuntament de Muro


Source URL: https://ajmuro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/aprovacio-definitiva-modificacio-ordenanca-fiscal-reguladora