Notícies

02-Juliol-2020
CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR DE CLÍNICA PER A LA RESIDÈNCIA REINA SOFIA
Actualitzat dia 28 09 2020 amb la VALORACIÓ PROVISIONAL TEST I DATA ENTREVISTA.
15-Juny-2020
CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE ZELADOR D’OBRES I ACTIVITATS
Actualitzat dia 24 08 2020 amb la RECTIFICACIÓ VALORACIÓ DEFINITIVA MÈRITS
12-Juny-2020
Convocatòria pública d’ajudes a estudis superiors per al curs 2019-2020
Graus i carreres universitàries, màsters universitaris, projectes final de grau i cicles formatius de grau superior de formació professional de la regidoria d’educació.
08-Juny-2020
CONVOCATÒRIA DE UNA BORSA DE TREBALL DE CAP DE CUINA PER A LA RESIDÈNCIA REINA SOFIA
Actualitzat dia 28 09 2020 amb la resolució de Batlia amb els aspirants aprovats.
08-Juny-2020
CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE PEÓ DE LA BRIGADA D’OBRES
Actualitzat dia 16 09 2020 amb la VALORACIÓ PROVISIONAL ENTREVISTA I MÈRITS. PEÓ