Ofertes de feina

Publicam el BOIB amb la resolució.
Publicam el BOIB amb les bases i el model de sol·licitud.
Actualitzat dia 28 09 2020 amb la VALORACIÓ PROVISIONAL TEST I DATA ENTREVISTA.
Actualitzat dia 24 08 2020 amb la RECTIFICACIÓ VALORACIÓ DEFINITIVA MÈRITS
Actualitzat dia 16 09 2020 amb la VALORACIÓ PROVISIONAL ENTREVISTA I MÈRITS. PEÓ
Actualitzat dia 28 09 2020 amb la VALORACIÓ PROVISIONAL TEST I MÈRITS.