Ofertes de feina

Aprovació de bases i convocatòria per a la constitució de la borsa mitjançant concurs.
Actualitzat dia 11 01 2021 amb l'ACTA TRIBUNAL. RECTIFICACIÓ PRESENTACIÓ MÈRITS.
Publicam el BOIB amb la resolució.
Actualitzat dia 11 12 2020 amb l' ACTA SEGON EXERCIC. ARQUITECTE i VALORACIÓ SEGON EXERCICI. ARQUITECTE
Actualitzat dia 02 11 2020 amb la RESOLUCIÓ BATLIA LLISTAT APROVATS.
Actualitzat dia 24 08 2020 amb la RECTIFICACIÓ VALORACIÓ DEFINITIVA MÈRITS