ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I EL SEU TRACTAMENT, TRANSFERÈNCIA I TRANSPORT DE L' AJUNTAMENT DE MURO


Source URL: https://ajmuro.net/node/4815