ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA, CUSTÒDIA I TRASLLAT D’ANIMALS DOMÈSTICS VAGABUNDS I ABANDONATS FINS A UN CENTRE SANITARI D’ACOLLIDA


Source URL: https://ajmuro.net/node/2795