TAXA D'INSTAL·LACIÓ DE TRATS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS I INDÚSTRIES VOLANDERES I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC


Source URL: https://ajmuro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/taxa-dinstallacio-de-trats-barraques-casetes-de-venda