Aprovació inicial Ordenança Reguladora de l'administració electrònica de Muro

Data publicació web: 06/11/2018

Source URL: https://ajmuro.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-inicial-ordenanca-reguladora-de-ladministracio