DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI I EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PERMANENT MAJOR O MENOR (art. 43.2) SENSE EXECUCIÓ PRÈVIA D’OBRES O INSTAL·LACIONS


Source URL: https://ajmuro.net/arxius-i-documents/area-dactivitats/declaracio-responsable-dinici-i-exercici-duna-activitat