Notícies

23-Setembre-2022
RUTES ALTERNATIVES MALLORCA 140.6 Triathlon

RUTES ALTERNATIVES MALLORCA 140.6 Triathlon

22-Setembre-2022
Subvenció curs 2022-2023

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ALUMNES DE PREESCOLAR, EDUCACIÓ INFANTIL

20-Setembre-2022
Oferta pública 2022
Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament de Muro per l'any 2022, on consten les vacants que han de ser objecte de provisió en el present exercici, amb el següent detall:
15-Setembre-2022
Certificat de professionalitat
Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals.
15-Setembre-2022
Certificat de professionalitat
Atenció sociosanitària a persones dependents en el domicili.
14-Setembre-2022
Proves del procés selectiu de les places de policia local - EBAP
S'ha aprovat la delegació de competències a l'EBAP per la realització de les proves del procés selectiu de les places de policia local.