Ofertes de feina

Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de director/a de la…
VALORACIÓ DEFINITIVA MÈRITS . Publicació web 09 08 2022
Publicació Boib oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal.
Procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’arquitecte tècnic, del grup A, subgrup A2, de l’Ajuntament de Muro, mitjançant…
LISTAT APROVATS. BOIB
CONSTITUCIÓ TRIBUNAL i VALORACIÓ MÈRITS PROVISIONAL