Ofertes de feina

Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament de Muro per l'any 2022, on consten les vacants que han de ser objecte de provisió en el present…
S'ha aprovat la delegació de competències a l'EBAP per la realització de les proves del procés selectiu de les places de policia local.
Ja us podeu inscriure a les ofertes "SOIB JOVE QUALIFICATS 2022".
ACTA VALORACIÓ PROVISIONAL MÈRITS.
LLISTAT ADMS I EXCLS PROVISIONAL.
RESOLUCIÓ BATLIA. LLISTAT APROVATS