Ofertes de feina

Publicam el BOIB amb la resolució.
Publicam el BOIB amb les bases i el model de sol·licitud.
Actualitzat dia 28 09 2020 amb la VALORACIÓ PROVISIONAL TEST I DATA ENTREVISTA.
Actualitzat dia 24 08 2020 amb la RECTIFICACIÓ VALORACIÓ DEFINITIVA MÈRITS
Actualitzat dia 28 09 2020 amb la resolució de Batlia amb els aspirants aprovats.
Actualitzat dia 16 09 2020 amb la VALORACIÓ PROVISIONAL ENTREVISTA I MÈRITS. PEÓ