Ofertes de feina

Actualitzat 03/07/2019 amb l'acta de valoració de mèrits.
Actualitzat dia 08/11/2018 amb la resolució de batlia de la llista definitiva.
Actualitzat dia 27/06/2019 amb l'aprovació de la llista definitiva.
Actualitzat dia 25/04/2018 amb la llista provisional d'admesos i exclosos.
Actualitzat dia 06/03/2018 amb el decret d'aptitud.
Actualitzat dia 16/06/2017 amb l'acta del segon exercici.