Expedient de contractació de la concessió d'ocupació temporal de diferents espais per a l'explotació de jocs infantils a Platja de Muro

Date of publication
23-Juli-2013
Type of procedure
Type of contract

Source URL: https://ajmuro.net/node/167