Servei d’informació, orientació, assessorament i gestió de recursos (SIO)

Servei dirigit a tota persona, família, grup o institució de Muro, sent el seu objectiu el millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones a la societat. Sent la porta d’accés del ciutadà i ciutadana a les prestacions socials bàsiques, facilitant informació, orientació, assessorament tècnic sobre els drets i els recursos existents a les distintes administracions i l’accés als mateixos.


Source URL: https://ajmuro.net/node/4033