Programa Alter, programa d’intervenció socioeducativa, en règim d’escolaritat compartida

ALTER és una alternativa formativa adreçada a joves de 14 a 16 anys que no han assolit els objectius curriculars de l’ensenyament obligatori; combinant classes teòriques i classes pràctiques dins una empresa del municipi. Conveni signat entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (Direcció General Menors i Famílies), Conselleria d’Educació i Universitat (IES Albuhària) i l’Ajuntament de Muro (Àrea de Serveis Socials).


Source URL: https://ajmuro.net/node/4044