Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa de residus sòlids urbans i el seu tractament, transferència i transport de l' Ajuntament de Muro


Source URL: https://ajmuro.net/node/4257