Convocatòria per concedir ajuts previs a la jubilació ordinària