Alienació onerosa bé patrimonial Habitatge nº5, Es:5, Pl:01 i aparcament en el mateix edifici situat al Carrer Comunes de Can Oliver, 5, Muro