Alienació onerosa del bé patrimonial Apartament tres-cents vint, tipus A, edifici Siesta III, Alcudia