Ajudes de promoció d'excelència acadèmica a l'alumnat universitari

09-Abril-2024

Ajudes de promoció d'excelència acadèmica a l'alumnat universitari que hagi finalitzat els estudis oficials de grau o màster el curs acadèmic 2022-2023.