AJUDES UNIVERSITÀRIES I CICLES FORMATIUS

18-Març-2024

Aprovació de les Bases reguladores que han de regir la convocatòria pública d'ajudes a estudis superiors (Graus i carreres universitàries, màsters universitaris, projectes final de grau i cicle formatius de grau superior de formació professional) de la regidoria d'educació per al curs 2023-2024.