AJUT ESTUDIS SUPERIORS CURS 2022-2023

18-Abril-2023

L'Ajuntament de Muro dintre del pressupost per a l'exercici 2023, convoca la concessió de subvencions per ajudar els i les estudiants a pal·liar les despeses dels estudis superiors (graus i carreres universitàries, màsters universitaris, projectes final de grau i cicles formatius de grau superior de formació professional), que no hagin obtingut cap classe de subvenció o ajuda d'altres administracions per la mateixa finalitat durant el curs escolar 2022-2023, en cas que l'hagin rebuda l'import d'ambdues no podem superar l'import total de la despesa.

Termini de sol·licituds: 03/05/2023

Aquí trobareu les bases de la convocatòria i annexos.