Aprovació de la convocatòria pública de subvencions relatives als ajuts per facilitar l'accés al primer habitatge als joves de Muro 2021

21-Octubre-2021

El darrer dia per a presentar la sol·licitud és el pròxim dia 5 de novembre de 2021.