Avís important sobre la plaga de becut vermell

05-Octubre-2011
Davant qualsevol dubte o sospita de tenir palmeres afectades posau-vos en contacte amb l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Muro al tels 971860816 i vos indicaran les pautes a seguir per a frenar l'avanç d'aquesta plaga.

Per a més informació i veure imatges de la plaga accediu al següent link:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST94ZI82773&id=82773