BASES REGULADORES DELS PREMIS CONCURS DE PESADA DE LA CARABASSA 2022

31-Octubre-2022

CONCURS DE PESADA DE LA CARABASSA 2022

BASES REGULADORES DELS PREMIS

Rècord Categoria Gegant:
Miquel Cloquell Fornari "de ca Sa Creu": 529 kg. Any 2016.

Rècord Categoria Autòctona:
Bernat Cloquell Noceras "Sero": 86.35 kg. Any 2019.

El concurs està obert a tothom.

Els participants podran ser majors d'edat i menors acompanyats d'un representant major d'edat.

Cada participant, només podrà presentar una carabassa per categoria.

Per entregar les carabasses, es podrà fer diumenge dia 13 de novembre des de les 07:00 fins a les 11:00 h.

Pesada 13 novembre 2022 a les 12:00 h.

Lloc: Esplanada davant l’Ajuntament de Muro.

 ● Inscripcions fins dia 11 de novembre a les 14:00 h a l'Ajuntament de Muro i al correu electrònic jramon@ajmuro.net

● El jurat estarà format per 3 membres independents que no podran participar en el concurs.

 ● Les carabasses han de ser rodones, naturals, d'aquesta temporada i sanes.

● Les carabasses es pesaran en públic, a l’esplanada de davant l'Ajuntament

● Els 10 primers classificats de cada modalitat tendran un lot de productes de Muro.

●  A partir de l’11 classificat, els participants tendran un petit obsequi.

Característiques de la carabassa autòctona:

● Forma: estètica (rodona), però aplanada del capoll a la flor (l'ull), presentant l'entorn "acostellat", color gris clar, textura dura i fina al tacte. No ha de presentar berrugues.

● Nota: tota carabassa que no tengui aquestes característiques concursarà a la modalitat de GEGANT (no autòctona).


Premis per categories:

III CAMPIONAT DE BALEARS - CARABASSA AUCTÒCTONA MÉS FEIXUGA

1r premi: 300 € en metàl·lic + trofeu + present de producte local

2n premi: 200 € en metàl·lic + trofeu + present de producte local

3r premi: 100 € en metàl·lic + trofeu + present de producte local

4t al 10 classificat: present de producte local

A partir de l’11 classificat, un petit obsequi.

*Premi especial de 300 € si es bat el rècord


CARABASSA NO AUTÒCTONA MÉS FEIXUGA

1r premi: 300 € en metàl·lic + trofeu + present de producte local

2n premi: 200 € en metàl·lic + trofeu + present de producte local

3r premi: 100 € en metàl·lic + trofeu + present de producte local

4t al 10 classificat: present de producte local

A partir de l’11 classificat, un petit obsequi.

*Premi especial de 300 € si es bat el rècord.