CONCURS DE GLOSES SANT ANTONI 2023

04-Gener-2023

Bases del concurs:


1. Han de ser composicions originals, redactades en llengua catalana i inèdites.
2. Han d'estar estructurades en versos heptasíl·labs i respectar la rima de la glosa (ABBA O ABAB) o de la dècima (ABBAACCDDC).
3. Comprensió clara del tema exposat.
4. Creativitat (referències a algun tema actual, que hi surti algun element santantonier, crítica, que no sigui una variació d'una glosa popular...).
5. Sense faltes d'ortografia i amb un llenguatge adequat (que no sigui sexista, homòfob ni fomenti mals hàbits).
6. Cada obra haurà de tenir una extensió mínima de 8 versos.
7. Els participants podran presentar les seves obres a l'email auccultural@gmail.com indicant el nom, llinatges i telèfon de contacte (en el cas de la categoria escolar també s'haurà d'indicar l'edat).
8. Es confirmarà la recepció en rebre la resposta "Gràcies per participar".
9. L'organització farà públiques les gloses a les seves xarxes socials sense el nom del participant per tal que no se'n conegui l'autoria.
9. Els noms dels autors i les autores seran revelats a posteriori de l'entrega de premis, amb un comentari a cada glosa publicada.
10. Cada participant pot presentar tantes obres com vulgui.
11. Les obres participants hauran d'haver estat enviades abans de les 23:30 h del 13 de gener de 2023.
12. El jurat es reunirà el 14 de gener i estarà format per 3 membres entesos i/o experts en la matèria.
13. Dia 15 de gener, a les 12:00 h es faran públiques les gloses guanyadores i, a davant l'Ajuntament, tendrà lloc l'entrega de premis.
14. La glosa guanyadora serà cantada per l'autora o autor, o per un glosador o glosadora del poble (en cas que no s'animin els autors).
15. El concurs consta de dues categories:
- Escolar (fins a 17 anys). Els participants de la categoria escolar que no tenguin correu electrònic podran inscriure's a través del dels seus pares, mares, tutors o tutores legals, o familiars.
- General (a partir de 18 anys).
16. Hi haurà un sol premi per a cada categoria de 150 €.
17. Podrà participar-hi tothom, excepte els membres el jurat i de l'organització.
18. La participació en el concurs implica l'acceptació de les bases.