CONVOCATÒRIA ARQUITECTE TÈCNIC

02-Maig-2022

Procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’arquitecte tècnic, del grup A, subgrup A2, de l’Ajuntament de Muro, mitjançant sistema de concurs.