Convocatòria de l'elecció del jutge de Pau (titular i substitut)

23-Febrer-2015
El termini de presentació d'instàncies finalitza el proper dia 6 de març de 2015.