CONVOCATÒRIA EDUCADOR SOCIAL

13-Març-2023

Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’educador social, personal funcionari interí, de l’Ajuntament de Muro, per mitjà del sistema concurs oposició.