CONVOCATÒRIA ELECCIÓ JUTGE DE PAU SUBSTITUT

05-Novembre-2019

S’anuncia la convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge de Pau substitut del municipi de Muro.