Procés estabilització funcionaris. Concurs

22-Desembre-2022

Aprovació de les bases del personal funcionari de carrera de l'ajuntament de Muro, pel sistema de concurs, que consta dins l'oferta d'ocupació pública 2022 per l'estabilització de personal temporal.