Procés estabilització funcionaris. Concurs oposició

22-Desembre-2022

Aprovació de les bases del personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Muro, pel sistema de concurs oposició, que consta dins l'oferta d'ocupació pública 2022 per l'estabilització de personal temporal.