Subvenció curs 2022-2023

22-Setembre-2022

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ALUMNES DE PREESCOLAR, EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, BATXILLER I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CORRESPONENT AL CURS 2022-2023.

El termini finalitzarà el 20 d'octubre.