Ofertes de feina

Publicació Boib oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal.
LISTAT APROVATS. BOIB
Procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’arquitecte tècnic, del grup A, subgrup A2, de l’Ajuntament de Muro, mitjançant…
CONSTITUCIÓ TRIBUNAL i VALORACIÓ MÈRITS PROVISIONAL
LLISTA APROVATS. BOIB
LLISTA APROVATS. BOIB