Ofertes de feina

Actualitzat dia 28 09 2020 amb la resolució de Batlia amb els aspirants aprovats.
Actualitzat dia 10 03 2020 amb l'acta tribunal, prova i valoració de mèrits i la llista provisional.

S’anuncia la convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge de Pau substitut del municipi de Muro.