Ofertes de feina

S’anuncia la convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge de Pau substitut del municipi de Muro.

Actualitzat dia 28 09 2020 amb la públicació BOIB dels aspirants aprovats.

Publicam l'edicte amb la convocatòria.

Actualitzat dia 26/08/2019 amb la publicació al BOIB del llistat definitiu.

Publicam el BOIB amb l'aprovació d'oferta pública 2019.