Ofertes de feina

Publicam l'edicte amb la convocatòria.

Publicam el BOIB amb l'aprovació d'oferta pública 2019.

Actualitzat dia 26/08/2019 amb la publicació al BOIB del llistat definitiu.

Actualitzat dia 21 02 2020 amb l'aprovació de la llista definitiva.

Actualitzat dia 25 06 2019 amb la resolució de batlia amb el llistat definitiu.