Corporació municipal

Batle: Sr. Miquel Porquer Tugores

 • Àrees: Cultura, i Tradicions, Relacions amb l'Església i altres Confessions Religioses, Banda de Música i Agrupacions Musicals, Hisenda i Personal


2na. Tinenta de Batle, Sra. Margarita Ballester Bauzá

 • Àrees: Platja de Muro i Capellans, Transports, Protecció Civil, Comerç i Mercats, Participació Ciutadana.


3r. Tinenta de Batle, Sra. Margarita M. Forteza Bennasar  

 • Àrees: Esports.


4rta. Tinenta de Batle, Sra. Juana Maria Perelló Trias 

 • Àrees: Serveis Socials, Sanitat, Residència i Gent Gran.

 

Regidor, Sr. Antoni Serra Sastre

 • Àrees: Festes i Medi Ambient. 

 

Regidor, Sr. Mariano Juan Serra Sabater

 • Àrees: Educació, Joventut, Policia, Aula d'Adults, Escola de Música.


Regidor, Sr. Andrés Pedro Cantarellas Tugores, 

 • Àrees: Urbanisme, Obres, Brigada Municipal i Cementeri.
   

REGIDORS OPOSICIÓ

Rafael Gelabert Boyeras U.I.M
Bartolomé Moranta Riera U.I.M

Margarita Portells Sastre PSIB-PSOE
Martí Siquier Sastre PSIB-PSOE

Miquel Àngel Tortell Frontera MES-APIB
Maria del Mar Riera Gelabert MES-APIB


MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 • Sr. Miquel Porquer Tugores.
 • Sra. Margarita Ballester Bauzá.
 • Sra. Margarita Maria Forteza Bennasar.
 • Sra. Juana Maria Perelló Trias.