Ofertes de feina

Actualitzat dia 08/07/2015 amb l'acta d'al·legacions i revisió de la segona prova, valoració mèrits i llista definitiva
El termini de presentació d'instàncies finalitza el proper dia 6 de març de 2015.
Actualitzat dia 01-06-2015 amb la llista definitiva d'aprovats.
Actualitzat dia 29-07-2014 amb la resolució de batlia de la llista definitiva.
Actualitzat dia 10/4/2014 amb l'acta de la prova complementària i professional.