Organigrama administratiu

Ajuntament de Muro. Plaça Comte d’Empúries, 1

SECRETARIA

Francisco Sabater Mulet

Tonyita Cladera Perelló 

BATLIA

Miquel Porquer Tugores

 • Batle

Tonyita Cladera Perelló 

INTERVENCIÓ

José Gomez de la Cruz

Francisca Molinas Vallespir

Rosa Vanrell Mas

 • Auxiliar d’Intervenció
 • Correu electrònic: [email protected]
 • Telèfon: 971860824 ext 824

TRESORERIA

Joan Moragues Pujol

URBANISME

Úrsula Triay Riudavets

Pedro Martorell Bestard

Miloud El Yazidi Haitof

Catalina Payeras Serra

 • Auxiliar Obres/ Llicències Activitats
 • Correu electrònic: [email protected]
 • Telèfon: 971860819 ext 819

Micaela Costa Ramis

Maribel Payeras Pujol

Sebastià Oliver Reynés

Juan Reynés Moragues

Antoni Genestra Alomar

ESTADÍSTICA

Maria Àngels Quetglas Petrus

REGISTRE DE DOCUMENTS

Inmaculada Florit Jaume 

NOTIFICADOR / FIRES/MERCATS

Macià Amengual Perelló

ARXIU

Sebastià Riutort Taberner

TÈCNIC MEDI AMBIENT

Jaume Ramón Nadal

TÈCNICA AODL

Catalina Mª Escalas Estrany

POLIESPORTIU MUNICIPAL

Antònia Maria Llompart

 • Gerent Poliesportiu
 • Correu electrònic: [email protected]
 • Mòbil del poliesportiu: 629 34 63 93

SERVEIS SOCIALS (c/ Bernat Capó, 2)

Gabriel Ferriol Bennàssar

Catalina Aina Soler Martorell

Joana Perelló Llull

POLICIA LOCAL (Plaça Comte d’Empúries, 1)

Toni Carrió Calvó

BRIGADA

Josep Pons Quetglas

RESIDÈNCIA REINA SOFIA (c/ Fra. Pere Fornés, 13)

Antònia Maria Roig Ribas

ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA (c/ Joan Miró, 1)

Pau Moragues Perelló

AULA ADULTS (c/ Joan Massanet, 51)

Bàrbara Ana Rosselló Picó

Silvia Vives Martorell

BIBLIOTECA (c/ Sants Apòstols, s/n)

Joan Truyols Galmés

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

Maria Magdalena Carbonell

 • Correu electrònic: [email protected]
 • Telèfon: 971 538 349
 • C/Sants Apòstols, s/n, Muro

PUNT VERD (Avda. Sant Vicenc, s/n)

Margarita Siquier Martorell

 • Telèfon: 678666224

TANATORI MUNICIPAL

 • Telèfon: 638727433

EDIFICI PLATJA DE MURO (Avda. S’Albufera, 33)

Niurka Echazabal Reynaldo

Antoni Bestard Picó