Organigrama administratiu

Ajuntament de Muro. Plaça Comte d’Empúries, 1

SECRETARIA

Francisco Sabater Mulet

 • Secretari
 • Correu electrònic: secretaria@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860811 ext 811

Tonyita Cladera Perelló 

 • Auxiliar
 • Correu electrònic: tcladera@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860815 ext 815

BATLIA

Miquel Porquer Tugores

 • Batle

Tonyita Cladera Perelló 

 • Secretària
 • Adreça electrònica: tcladera@ajmuro.net
 • Tel. 971 86 08 15

INTERVENCIÓ

José Gomez de la Cruz

 • Interventor
 • Correu electrònic:jgomez@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860036

Francisca Molinas Vallespir

 • Comptabilitat
 • Correu electrònic: factures@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860825 ext 825

Rosa Vanrell Mas

 • Auxiliar d’Intervenció
 • Correu electrònic: rvanrell@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860824 ext 824

TRESORERIA

Joan Moragues Pujol

 • Tresorer
 • Correu electrònic: jmoragues@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860825 ext 825

URBANISME

Úrsula Triay Riudavets

 • Arquitecta Tècnica
 • Correu electrònic: utriay@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860817 ext 817

Pedro Martorell Bestard

 • Tècnic Urbanístic
 • Correu electrònic: pmartorell@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860746 ext 128

Miloud El Yazidi Haitof

 • Enginyer  
 • Correu electrònic: melyazidi@ajmuro.net

Catalina Payeras Serra

 • Auxiliar Obres/ Llicències Activitats
 • Correu electrònic: cpayeras@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860819 ext 819

Micaela Costa Ramis

 • Arquitecta municipal
 • Correu electrònic: mcosta@ajmuro.net

Maribel Payeras Pujol

 • Auxiliar Obres
 • Correu electrònic: mpayeras@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860820 ext 820

Sebastià Oliver Reynés

 • Auxiliar Obres
 • Correu electrònic: soliver@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860743 ext 125

Juan Reynés Moragues

 • Catastre
 • Correu electrònic: jreynes@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860818 ext 818

Antoni Genestra Alomar

 • Zelador d’Obres
 • Correu electrònic: agenestra@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860827 ext 827

ESTADÍSTICA

Maria Àngels Quetglas Petrus

 • Auxiliar
 • Correu electrònic: maquetglas@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860744 ext 126

REGISTRE DE DOCUMENTS

Inmaculada Florit Jaume 

 • Correu electrònic: iflorit@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860821 

NOTIFICADOR / FIRES/MERCATS

Macià Amengual Perelló

 • Correu electrònic: mamengual@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860745 ext 107

ARXIU

Sebastià Riutort Taberner

 • Arxiver
 • Correu electrònic: arxiu@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860826 ext 826

TÈCNIC MEDI AMBIENT

Jaume Ramón Nadal

 • Correu electrònic: jramon@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860816 ext 816

TÈCNICA AODL

Catalina Mª Escalas Estrany

 • Correu electrònic: cmescalas@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860745 ext 107

POLIESPORTIU MUNICIPAL

Antònia Maria Llompart

 • Gerent Poliesportiu
 • Correu electrònic: amllompart@ajmuro.net
 • Mòbil del poliesportiu: 629 34 63 93

SERVEIS SOCIALS (c/ Bernat Capó, 2)

Gabriel Ferriol Bennàssar

 • Treballador Social
 • Correu electrònic: gferriol@ajmuro.net
 • Telèfon: 971537991 ext 201

Catalina Aina Soler Martorell

 • Educadora Social
 • Correu electrònic: casoler@ajmuro.net
 • Telèfon: 971537991 ext 202

Joana Perelló Llull

 • Auxiliar Informador
 • Correu electrònic: auxiliaruts@ajmuro.net
 • Telèfon: 971537991 ext 200

POLICIA LOCAL (Plaça Comte d’Empúries, 1)

Toni Carrió Calvó

 • Sots-inspector
 • Correu electrònic: prefecturapolicia@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860828 ext 828

BRIGADA

Josep Pons Quetglas

 • Capatàs
 • Correu electrònic: ppons@ajmuro.net
 • Telèfon: 678.45.58.23

RESIDÈNCIA REINA SOFIA (c/ Fra. Pere Fornés, 13)

Antònia Maria Roig Ribas

 • Directora
 • Correu electrònic: antoniaroig@ajmuro.net
 • Telèfon: 971860318

ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA (c/ Joan Miró, 1)

Pau Moragues Perelló

 • Director
 • Correu electrònic: escolamusicamuro@gmail.com
 • Telèfon: 971537723

AULA ADULTS (c/ Joan Massanet, 51)

Bàrbara Ana Rosselló Picó

Silvia Vives Martorell

 • Correu electrònic: aulaadults@ajmuro.net
 • Telèfon: 971537252
 • Fax: 971537466

BIBLIOTECA (c/ Sants Apòstols, s/n)

Joan Truyols Galmés

 • Correu electrònic: bibliotecamuro@ajmuro.net
 • Telèfon: 971538349

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

Maria Magdalena Carbonell

 • Correu electrònic: pij@ajmuro.net
 • Telèfon: 971 538 349
 • C/Sants Apòstols, s/n, Muro

PUNT VERD (Avda. Sant Vicenc, s/n)

Margarita Siquier Martorell

 • Telèfon: 678666224

TANATORI MUNICIPAL

 • Telèfon: 638727433

EDIFICI PLATJA DE MURO (Avda. S’Albufera, 33)

Niurka Echazabal Reynaldo

Antoni Bestard Picó

 • Correu electrònic: turismemuro@ajmuro.net
 • Telèfon: 971891013