Aprovació inicial de l'Estudi de Detall núm. 3/2018, consistent en l'ordenació de volums d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Joan Mieres, número 1

Publicació web 05 11 2019

Documentos

Source URL: https://ajmuro.net/node/4550