PROCEDIMENT SELECCIÓ POLICIA LOCAL

10-Octubre-2019
Actualitzat dia 15 03 2021 amb l'APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA ASPIRANTS APROVATS BOIB.