Procés estabilització personal laboral. Concurs oposició

22-Desembre-2022

Aprovació de les bases del personal laboral fix de l'Ajuntament de Muro, pel sistema de concurs oposició, que consta dins l'oferta d'ocupació pública 2022 per l'estabilització de personal temporal.