Ofertes de feina

El termini de presentació d'instàncies finalitza el proper dia 6 de març de 2015.
Actualitzat dia 01-06-2015 amb la llista definitiva d'aprovats.
Actualitzat dia 29-07-2014 amb la resolució de batlia de la llista definitiva.
Actualitzat dia 10/4/2014 amb l'acta de la prova complementària i professional.