Ofertes de feina

Publicam el BOIB amb les bases i el model de sol·licitud.
Actualitzat dia 04 09 2020 amb la NOTA INFORMATIVA. DATA EXAMEN
Actualitzat dia 24 08 2020 amb la RECTIFICACIÓ VALORACIÓ DEFINITIVA MÈRITS
Actualitzat dia 27 08 2020 amb les NOTES ENTREVISTA I VALORACIÓ FINAL
Actualitzat dia 27 08 2020 amb les NOTES ENTREVISTA I VALORACIÓ FINAL
Actualitzat dia 16 09 2020 amb la VALORACIÓ PROVISIONAL ENTREVISTA I MÈRITS. PEÓ