CONVOCATÒRIA DIRECTOR/A RESIDÈNCIA

21-Juli-2022

Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de director/a de la Residència Reina Sofia de Muro.