Concurs-oposició plaça oficial policia local de Muro

06-February-2014
Actualitzat dia 10/4/2014 amb l'acta de la prova complementària i professional.