Ajudes econòmiques individuals a persones amb discapacitat de l'institut mallorquí d'afers socials per a l'any 2022

06-September-2022

S'ha aprovat la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals a persones amb discapacitat de l'institut mallorquí d'afers socials per a l'any 2022

BOIB Núm. 116 - 3 / setembre / 2022

La finalitat d'aquesta convocatòria és el finançament d'aquelles ajudes tècniques o tractaments que permeten aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones amb alguna discapacitat menors de 65, així com suplir o complementar les seves limitacions i mancances funcionals, facilitant el desenvolupament de la vida diària augmentant-ne la qualitat de vida i el benestar social.

TIPOLOGIA D'AJUDES: a la convocatòria publicada al BOIB surt el llistat complet d'ajudes (per a la mobilitat, pròtesis i ortesis, estris bàsics necessaris, tractaments rehabilitadors, despeses de transport per a tractaments) que es poden concedir.

Més informació: https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=87847&fbclid=IwAR1zCRGS0e9deb2xC4EaylYTvlNOTVJfyEJxa4QRBgkybnoq-0ZPcz9swTs
 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Per facilitar la tramitació de les ajudes que figuren en aquesta convocatòria, es pot contactar amb la unitat d'Atenció al Ciutadà de l'IMAS a la delegació d'Inca.

Carrer General Luque, 223. 1r pavelló esquerre, 1r pis C.P. 07300 Inca. Tel. 971 880216 fax: 971 502407.

També podeu acudir als Serveis Socials de Muro per obtenir més informació. C/ Bernat Capó, 1, 1r pis (Edifici de la Policia local), 971 53 79 91
 

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

El termini per presentar les sol·licituds és fins dia 31 d'octubre de 2022