Ajudes econòmiques individuals a persones majors de l'Institut Mallorquí d'afers socials per a l'any 2022

06-September-2022

S'ha aprovat la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals a persones majors de l'Institut Mallorquí d'afers socials per a l'any 2022
 

BOIB Núm. 116 - 3 / setembre / 2022

La finalitat d'aquesta convocatòria és el finançament d'aquells aparells que permeten aconseguir la recuperació física o sensorial de les persones de 65 anys o majors, així com suplir o complementar les seves limitacions i mancances funcionals, facilitant el desenvolupament de la vida diària augmentant-ne la qualitat de vida i el benestar social.
 

Més informació: https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=87831&fbclid=IwAR2WJIqmSzf4mZBEx8gLz2sGVIM55BMEBqyg0ay80I9oKJ7vbnVdx4icBJU

 

TIPOLOGIA D'AJUDES: Pròtesis. (audiòfons, dentals) , Ortesis (ulleres, plantilles, faixes lumbars...) Ajudes de mobilitat (adquisició o adaptació de vehicle, llit hospitalari, matalàs antiescares, grua, arnès, cadira de dutxa...)
 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Per facilitar la tramitació de les ajudes que figuren en aquesta convocatòria, es pot contactar amb la unitat d'Atenció al Ciutadà de l'IMAS a la delegació d'Inca.

Carrer General Luque, 223. 1r pavelló esquerre, 1r pis C.P. 07300 Inca. Tel. 971 880216 fax: 971 502407.

També podeu acudir als Serveis Socials de Muro per obtenir més informació. C/ Bernat Capó, 1, 1r pis (Edifici de la Policia local) , 971 53 79 91


TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

El termini per presentar les sol·licituds és fins dia 30 de setembre 2022