Oferta pública 2022

20-September-2022

Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament de Muro per l'any 2022, on consten les vacants que han de ser objecte de provisió en el present exercici, amb el següent detall: