CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL, PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ, DE L'AJUNTAMENT DE MURO, PER MITJÀ DEL SISTEMA DEL CONCURS