Concessió de subvencions per alumnes de preescolar, educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxiller i cicles formatius de grau mitjà corresponent el curs 2021-2022

15-Octubre-2021

L'Ajuntament de Muro posa en marxa la concessió de subvencions per alumnes de preescolar, educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxiller i cicles formatius de grau mitjà corresponent el curs 2021-2022.

L'objectiu és ajudar a les famílies amb les despeses del material didàctic

La quantia de la concessió serà de 50 € per alumne/a. (Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació, sempre que no superi el cost de l'activitat subvencionada).

El termini de presentació de sol·licituds és dia 5 de novembre de 2021.

A continuació trobareu tota la informació i la documentació necessària a presentar: